Vi åtar oss att utföra service på er kopiator oavsett fabrikat.

Experter på KonicaMinolta
Vi är i första hand experter på KonicaMinolta kopiatorer men även kunder med kopiatorer av andra fabrikat är välkomna att anlita oss.

Reparation och Service
Vi kan erbjuda er serviceavtal om så önskas. Men även service på löpande räkning och underhållsservice med förutbestämda intervaller.

Vi använder oss av original förbrukning och originaldelar till de olika skrivarfabrikaten som vi har valt att arbeta med. Detta pga att leverantörerna kräver att man skall använda original förbrukning/originaldelar annars så upphör garantierna att gälla.

Övriga frågor ring eller e-maila »

bizhub_C227