Det finns inget skäl till varför det inte skulle räcka med bara en maskin som digital kopiator, fax och som skrivare.

När allt kommer omkring utför maskinens kärnenhet, skrivaren, samma uppgift i alla maskinerna. När kärnenheten är en MFP betyder det att du kan faxa, kopiera och till och med skriva ut med högsta kvalitet och pålitlighet.

Vi utför garantireparationer och fältservice på multimaskiner.

Vi använder oss av original förbrukning och originaldelar till de olika skrivarfabrikaten som vi har valt att arbeta med. Detta pga att leverantörerna kräver att man skall använda original förbrukning/originaldelar annars så upphör garantierna att gälla.

Övriga frågor ring eller e-maila »

MB492dn_34