KW Kontorsservice AB i Stockholm erbjuder kvalificerade servicetjänster och produkter inom området pappersrelaterade produkter.

KW Kontorsservice AB har funnit sedan början av 1992 och är en etablerad spelare i Stockholm som specialiserat sig på att hålla en hög servicenivå till sina kunder. Vi utför service på etikettskrivare, faxar, multifunktionsmaskiner, skrivare, storformatskrivare till kopiatorer som till exempel OKI, Canon, Hewlett Packard, KonicaMinolta, Kyocera och Lexmark. Vi reparerar och utför även service på maskiner i förebyggande syfte.

Vi hjälper bland andra Adestia AB och Medborgarskolan i Stockholm med service.

Affärsidé
KW Kontorsservice AB erbjuder service av multifunktionsprodukter, skrivare, faxar, kopiatorer oavsett märke och modell. Vi vänder oss till företag och organisationer som vill ha snabb service av erfarna och engagerade tekniker. I huvudsak vänder vi oss till företag som vill ha hjälp med tredjepartsservice.

Miljöarbete

KW kontorsservice strävar efter att allt vårt arbete skall innebära minsta möjliga belastning på miljön i vardagen.

Vi erbjuder produkter med hög kvalitet som har lång livslängd och med hänsyn tagen till minsta möjliga miljöpåverkan.

Vi följer gällande lagar och andra krav som berör vår verksamhet.

Vi prioriterar leverantörer som aktivt arbetar för miljö- och arbetsfrämjande mål. Produktionsprocesser och arbetsmiljöarbete hos de levererande företagen ska lägst uppfylla miljökrav, lagar och rekommendationer från myndigheter.

  • KW hanterar och hämtar förbrukade tonerkassetter samt bildtrummor och annat som förbrukas i en kopiator för vidare transport till återvinning.
  • Vi tar hand om elektronik och reservdelar som förbrukas vid service för återvinning.
  • Sortering av vårt kontorsavfall.

Vi strävar även mot att använda kommunala färdmedel då det inte handlar om att leverera eller reparera produkter fysiskt. Det är de små åtgärderna i vardagen tillsammans med alla andra företag som gör skillnad,  visserligen på en ganska blygsam nivå, men det är ändå något. Många bäckar små…